استعلام بیمه عمر

 ویدیوی آموزشی نحوه استعلام بیمه عمر

 

بیمه عمر مشترک

بیمه عمر مشترک  طرح ابتدایه بیمه کارآفرین

درواقع بیمه عمر اندوخته دار امید بسیار مناسب تر است اما در بیمه ابتدای طرح مشترک ارائه شده است که پوشش های کمتری را دارد، اما در نهایت انتخاب با مشتری است  که کدام طرح را انتخاب کند

چرا بیمه عمر نمی خریم

دلایل این که ما بیمه عمر نمی خریم

عدم اعتماد به بیمه عمر

چرا نباید به بیمه عمر اعتماد کرد

ارزش نموداری بیمه

ارزش پوشش های بیمه عمر طرح اندوخته دار امید با پرداخت سالی 2 میلیون تومان

  • کف حق بیمه
  • سقف حق بیمه