فرم همکاری با ما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفاً شماره تماس خود را جهت ارتباط کارشناسان ما با شما وارد نمایید

در صورت داشتن رزومه لطفا آن را بارگذاری نمایید

شرایط ثبت نام

گروه مشاوران بیمه از بین واجدین شرایط کار نیرو می پذیرد

شرایط عمومی

تابیعت نظام جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

عدم اشتهار به فساد اخلاقی

داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی

عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و روانگردان

شرایط سنی

حداکثر سن مجاز برای داوطلبین از سن 18 تا سن 32 سال می باشد

شرایط معدل

داشتن حداقل معدل 13 برای کلیه داوطلبین

شرایط مدرک تحصیلی

داشتن حداقل مدرک دیپلم برای تمامی داوطلبین