راهنمای دریافت خسارت های بیمه عمر و سرمایه گذاری

درصورت بروز یکی از خطرات مورد تعهد بیمه کارآفرین لطفاً طی نامه ای خطاب به این نمایندگی که طی آن شرح واقعه, تاریخ و علت وقوع و نوع خسارت عنوان می شود، خسارت وارده را اعلام فرمایید. همچنین اطلاعات حساب بانکی خود را نیز طی فرم مخصوص تکمیل نموده و همراه مدارک برای ما ارسال نمایید. این فرم را می توانید از اینجا دریافت نمایید.
خواهشمند است همراه با نامه اعلام خسارت و فرم اعلام شماره حساب، اصل بیمه نامه عمر، کپی کارت ملی بیمه گذار و بیمه شده و نیزمدارک زیر را با توجه به نوع خسارت برای ما به آدرس ایمیل it6644@gmail.com ارسال  فرمایید.

الف – در خسارات مربوط به پوشش بیماریهای تحت پوشش :
مدارک تشخیصی بیماری و کپی برابر اصل از کل مدارک بیمارستانی از روز بستری تا زمان ترخیص .

ب – در خسارات فوت بسته به نوع فوت :
کپی برابر اصل از مدارک بیمارستانی, اصل بیمه نامه, گواهی فوت, جواز دفن, اصل شناسنامه باطل شده, گزارش حادثه پلیس و گزارش پزشکی قانونی .

ج- در خسارات معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی :
کپی برابر اصل از مدارک بیمارستانی و نامه پزشکی قانونی مبنی بر از کارافتادگی دائم و کامل
لازم به ذکر است پس از تکمیل مدارک لازم, خسارت در اسرع وقت پرداخت می گردد .