راهنمای تمدید بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه گذار محترم بیمه عمر و سرمایه گذاری
از آنجا که یکی از مشخصات بارز بیمه عمر و سرمایه گذاری، انعطاف پذیری آن است؛ شما می توانید در طول مدت بیمه نامه، تغییراتی از قبیل افزایش یا کاهش حق بیمه، افزایش یا کاهش سرمایه فوت، تغییر ضرائب تعدیل، افزایش اندوخته بیمه نامه، تغییر ذینفع، تغییر نشانی و … را در مفاد بیمه نامه اعمال نمایید.
همچنین می توانید بیمه نامه انفرادی خود را به بیمه نامه مشترک تبدیل نمایید و بالعکس.
علاوه بر این از پایان سال دوم بیمه نامه تا انتهای مدت آن، می توانید تا سقف ۹۰درصد اندوخته (ارزش بازخریدی مندرج در جدول پیوست بیمه نامه) را به صورت وام دریافت نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص وام، از منوی سمت راست همین سایت گزینه راهنمای دریافت وام را انتخاب نمایید.

بهترین روش تمدید بیمه عمر و پرداخت حق بیمه مربوطه، این است که حق بیمه هر سال مستقیماً (مراجعه به بانک یا پرداخت اینترنتی) توسط شما به حساب بیمه کارآفرین واریز شود. برای تمدید بیمه عمر سه حالت زیر وجود دارد:

حالت اول: تمدید بیمه عمر بدون انجام تغییرات
اگر مایلید بیمه عمر خود را بدون إعمال هرگونه تغییری تمید نمایید، از منوی سمت راست همین سایت گزینه دریافت نامه تمدید بیمه عمر را انتخاب نموده و با وارد نمودن شماره کامل بیمه نامه خود و کد بیمه گذار (مندرج در بیمه نامه) نامه تمدید بیمه نامه خود را دریافت نمایید. پس از دریافت نامه تمدید (که حاوی کد اعلامیه بدهکار می باشد) می توانید جهت پرداخت اینترنتی از منوی سمت راست همین سایت، گزینه پرداخت اینترنتی حق بیمه را انتخاب نموده و فرایند مربوطه را تا انتها و دریافت کد رهگیری ادامه دهید.

حالت دوم: انجام تغییرات در میزان حق بیمه و سرمایه فوت یا ضرایب تعدیل آنها
شما می توانید در هر سال قبل از تمدید بیمه نامه خود مفاد آن را تغییر داده و شرایط بیمه عمر را با شرایط جدید زندگی خود هم راستا نمایید. از جمله این تغییرات می توان به تغییر در مشخصات بیمه شده و بیمه گذار (آدرس و …) یا تغییرات اساسی تر از جمله کاهش و یا افزایش حق بیمه، سرمایه فوت، ضرایب افزایش سالانه آنها، ذینفعان فوت و حیات بیمه شده و حتی خود شخص بیمه گذار (نه بیمه شده) اشاره نمود.
نکته اینکه در صورت تغییر در ذینفعان فوت بیمه شده، رضایت کتبی بیمه شده الزامی است.
جهت اعمال هرگونه تغییرات، خواهشمند است فرم مخصوص تغییرات را از اینجا دریافت نموده، به دقت تکمیل کرده و اصل آن را مجدداً برای ما ارسال فرمایید.
پس از انجام تغییرات درخواستی شما، الحاقیه های لازم صادر شده و می توانید مانند حالت اول، بیمه نامه خود را تمدید نمایید.

حالت سوم: عدم تمدید نقدی بیمه عمر
شما تا یک ماه پس از سررسید بیمه عمر خود می توانید حق بیمه را پرداخت و بیمه نامه را تمدید نمایید. در این صورت بیمه نامه وارد دوران تعلیق نشده، لیکن سود متعلق به اندوخته، به میزان مدت تأخیر تقلیل می یابد.
دوران تعلیق دورانی است که تعهد بیمه گر در صورت فوت، بیماری تحت پوشش و معافیت بیمه شده در آن دوران، تنها پرداخت اندوخته (ارزش بازخرید) بیمه نامه است.