دریافت وام بدون نیاز به ضامن

با حساب اندوخته در قسمت حیات بیمه شده آشنا شديد. شايان ذكر است چون موجودي اين حساب متعلق به خود شماست لذا پس از گذشت ۲ سال از ابتداي بيمه نامه ، جهت تأمين مخارج ضروري زندگي از قبيل ازدواج فرزندان ، تأمين مخارج تحصيل آنها ، تهيه مسكن و … تا ۹۰ درصد اين حساب را وام دريافت نماييد.

به عنوان مثال فردي در طول مدت ۹ سال مبلغ ۲۰ میليون تومان را به شركت بيمه پرداخت كرده كه در ازاي آن علاوه بر داشتن آسودگي خيال و تأمين بيمه اي براي مدت ۹ سال ، داراي موجودي حساب اندوخته به ميزان ۵۰ میليون تومان گرديده است. حال بلافاصله پس از درخواست اين فرد و بدون نياز به ضامن و سپري شدن مدت طولاني ، تا ۹۰ درصد اندوخته يعني مبلغ ۴۵ میليون تومان بصورت وام به اين فرد تعلق مي گيرد.

فرض کنید مهلت بازپرداخت وام مذكور ۵ ساله است ولي پس از بازپرداخت مي توانيد مجدداً تا ۹۰ درصد حساب اندوخته خود را وام دريافت نماييد.

همچنين مي توانيد علاوه بر وام در مقاطعي از بيمه نامه از موجودي حساب اندوخته خود نزد شركت بيمه كارآفرين ، برداشت نماييد.

همچنين اگر در هر سال مايل و يا قادر به پرداخت حق بيمه آن سال نباشيد مي توانيد به شركت بيمه اعلام كنيد كه از حساب اندوخته شما به ميزان حق بيمه آن سال برداشت نمايد به شرطی که موجودی اندوخته جوابگوی حق بیمه مورد نظر باشد. بديهي است در صورت تمايل در سالهاي بعدي مي توانيد حق بيمه را افزايش و يا كاهش دهيد.