تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری درصورت فوت بیمه شده

پرداخت سرمايه بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده

به محض صدور بيمه نامه و پرداخت حق بيمه سال اول از طرف بيمه گذار به بیمه گر كليه پوشش هاي بيمه اي شروع و تا پايان قرارداد بيمه ادامه خواهد داشت. مهمترين اين پوشش ها فوت بيمه شده را تأمين مي كند. يعني از بلافاصله پس از شروع اعتبار بيمه نامه تا پایان آن ، اگر بيمه شده فوت نمايد بيمه گر (شركت بيمه كارآفرين) مبلغ سرمايه فوت به هر علت را به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي كند. ميزان اين سرمايه ازسه مليون تومان تا دویست مليون تومان قابل تنظيم است.

به منظور مقابله با پديده تورم موجود در جامعه اين سرمايه هر سال به ميزان معيني كه توسط خود شما تعيين مي گردد (بين ۰ تا ۲۰ درصد) افزايش مي يابد. مثلاً سرمايه سال اول ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان با افزايش سالانه ۵درصد در سال دوم به ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان مي رسد. اين تعديل باعث مي شود كه اگر فوت در طي سالهاي آينده اتفاق بيفتد مبلغ سرمايه فوت ارزش تقريبي روز را داشته باشد. بديهي است كه حق بيمه پرداختي بابت سرمايه انتخاب شده نيز قابل افزايش است.

همچنين در صورت فوت بيمه شده ، شركت بيمه علاوه بر پرداخت سرمايه فوت ، مانده حساب اندوخته را نيز پرداخت مي كند. اين حساب شامل اصل سرمایه گذاری و سود حاصل از سرمايه گذاري شما مي باشد.

و يا اگر فوت ناشي از امراض تحت پوشش این بیمه نامه (سكته قلب و مغزي ، سرطان ، عمل باز قلب و پيوند اعضاي اصلي بدن) باشد ، علاوه بر مبلغ سرمايه فوت و مانده اندوخته تا سال قبل ، سرمايه امراض  (تا سقف سی مليون تومان) نيز پرداخت مي گردد.

پرداخت سرمايه تكميلي فوت به علت حادثه

امروزه درصد قابل توجهي از مرگ و مير ناشي از حوادث غير مترقبه است. به نحوي كه صدمات و تألمات روحي و حتي مالي از دست دادن ناگهاني سرپرست خانواده و يا افرادي كه تأمين معاش خانوار را بعهده دارند ، بسيار سنگين تر از افرادي است كه بصورت طبيعي فوت مي كنند. لذا شايسته است كه در صورتي كه بيمه شده بعلت حادثه از دنيا رود ، سرمايه اي بيش از سرمايه فوت طبيعي به بازماندگان و ذينفع بيمه نامه تعلق گيرد.

سؤال مطرح اينست كه « حادثه چيست؟ »

حادثه عبارتست از حالت يا و ضعيتي ناگهاني كه خارج از اراده فرد بوده و توسط يك يا چند عامل خارجي اتفاق بيفتد به نحوي كه منجر به فوت بيمه شده شود. مانند انواع تصادفات رانندگي ، سوختن در اثر آتش سوزي ، سقوط ، قتل و …

در چنين حالتي تا ۴ برابر سرمايه فوت كه حداكثر دویست مليون تومان است ، به ذينفع بيمه نامه قابل پرداخت است. بديهي است چون به منظور مقابله با تورم ، سرمايه فوت سالانه افزايش مي يابد ، به همان نسبت سرمايه تكميلي فوت بعلت حادثه نيز سالانه در حال افزايش است.

همچنين اگر فوت به علت حادثه در سالهاي دوم به بعد اتفاق بيفتد علاوه بر مبلغ سرمايه فوت بعلت حادثه آن سال ، مانده حساب اندوخته تا سال قبل نيز پرداخت مي گردد. كليه افراد ۲۰  سال به بالا مي توانند از پوشش سرمايه تكميلي فوت به علت حادثه استفاده نمايند.